ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πλήρης οργάνωση λογιστηρίων εμπορικών επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων, ξεκινώντας από τον μηχανογραφικό εξοπλισμό ( hardware) και εγκαθιστώντας, παραμετροποιώντας και εκπαιδεύοντας το απασχολούμενο προσωπικό στην χρήση λογισμικών των  Epsilon Net,  Softone, Singular.