ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ METRO ΤΟ 2015

Συνεχίστηκε και το 2015 η θετική πορεία της Metro (Μy market - Μetro Cash & Carry). H εταιρεία, παρά τις δυσκολίες στην ελληνική οικονομία και αγορά, κατόρθωσε να βελτιώσει όλα τα βασικά οικονομικά της μεγέθη στη χρήση του 2015. Αναλυτικό­τερα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 697,34 εκατ. ευρώ το 2014 στα 736,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, καταγράφοντας άνοδο ύψους 5,58%. Το μικρό κέρδος άγγιξε τα 89,5 εκατ. ευρώ (+8,33%), ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 20,13% ανερχόμενα στα 20,43 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα περίπου 17 εκατ. ευρώ του 2014. To ΕBIT (Λειτουργικό Αποτέλεσμα) ανήλθε στα 22,75 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 20,84% ενώ τα EBITDA ήταν 33,19 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 14,74% σε σχέση με τα 28,9 εκατ. ευρώ του 2014. Σημειώνεται πως η εταιρεία έχει πλέον περάσει σε άλλη εποχή με την εξαγορά των δραστηριοτήτων του Ομίλου Βε­ρόπουλος, η οποία θα αρχίσει να αντικατοπτρίζεται στον ισολογισμό της για τη χρήση του 2016. Αυτή την περίοδο υλοποιεί το ιδιαίτερα απαιτητικό και πολυδιάσταστο έργο της πλήρους ενσωμάτωσης των καταστημάτων της Βερόπουλος στο δίκτυό της, για το οποίο αναμένεται να επενδυθούν περίπου 100 εκατ. ευρώ μέχρι το 2018. Αξίζει να σημειωθεί πως στη νέα αυτή εποχή της εταιρείας, το δίκτυο λιανικής πώλησης αριθμεί περισσότερα από 230 καταστήματα και το δίκτυο χονδρικής 47 καταστήματα σε στρα­τηγικά σημεία σε όλη την ελληνική επικράτεια, ενώ με σχεδόν 9.400 εργαζομένους, που αναμένεται να γίνουν σε βάθος τριετίας 10.000, η Metro αποτελεί πλέον έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη χώρα.