ΘΕΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΟΥΤΑΡΗ

Συνέχιση της θετικής τάσης καταγράφουν τα αποτελέσματα της Μπουτάρη Α.Ε., όπως παρουσιάστηκαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση της εταιρείας (30/6/2016), αντανακλώντας για τρίτη συνεχή χρονιά τη γενικότερη βελτίωση των μεγεθών της. Παράλ­ληλα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της IRi Hellas, η οινοποιία Μπουτάρη επανακτά την ηγετική της θέση στην αγορά των σούπερ μάρκετ πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας τη θετική της πορεία και τη δυναμική της. Κατά την προηγούμενη χρήση, που έληξε 31/12/2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων EBITDA διαμορφώθηκαν σε 965,8 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας βελτίωση ύ­ψους 116% σε σχέση με το 2014. Η αυξητική αυτή πορεία συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2016, όπου βελτίωση σημείωσαν τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων EBITDA κατά 575%, παρουσιάζοντας θετικό αποτέλεσμα, ύψους 247 χιλ. ευρώ έναντι αρνητικού 52 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο 2015. Σχετικά με τα μερίδιά της στην εσωτερική αγορά, σύμφωνα με την IRi Hellas* το πρώτο τρίμηνο του 2016, η οινοποιία Μπουτάρη κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις εμφιαλωμένου κρασιού 750ml, στα σούπερ μάρκετ πανελλαδικά.