Συνολική Εταιρική Ταυτότητα

Συνολική Εταιρική Ταυτότητα

Μετά το σχεδιασμό του λογοτύπου, προχωρούμε στον σχεδιασμό της συνολικής εταιρικής ταυτότητας, που χρησιμοποιώντας το λογότυπο ως βάση σχεδιαστικού ύφους και χρωμάτων περιλαμβάνει τα εξής:

· Σχεδιασμό επιστολόχαρτου
· Σχεδιασμό φακέλου
· Σχεδιασμός folder
· Σχεδιασμό μεγάλου φακέλου Α4
· Σχεδιασμό business card

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνουν και τα secondary graphics της εταιρικής ταυτότητας τα οποία ολοκληρώνουν την εικόνα της εταιρίας