Συνήθη Ερωτήματα

Η εταιρεία μου σχεδιάζει να εξάγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της . Πως μπορώ να ξεκινήσω;

 

Από την στιγμή που η Ελλάδα περνά την έκτη χρονιά ύφεσης, η εσωτερική αγορά δεν παρουσιάζει αξιόλογες ευκαιρίες. Την ίδια στιγμή η ρευστότητα των επιχειρήσεων απλά δεν υπάρχει.

Για τους παραπάνω λόγους οι Ελληνικές επιχειρήσεις αναγκαστικά πρέπει να στραφούν σε αγορές του εξωτερικού και να επιδιώξουν την αποκόμιση  κέρδους μέσω της αύξησης των πωλήσεων εκτός συνόρων.

 

 

Βασικά Ερωτήματα που επηρεάζουν την απόφαση επένδυσης στον εξαγωγικό τομέα

 

·         Πως θα ξεκινήσω την εξαγωγική δραστηριότητα

·         Επιλογή των Αγορών με τις καλύτερες προοπτικές Εξαγωγών για την επιχείρηση μου

·         Επιλογή μεθόδου Εισόδου στην Αγορά

·         Αναγκαιότητα της έρευνας διεθνών αγορών

·          Είδη και χρησιμότητα έρευνας, κόστος και εναλλακτικά σενάρια

·          Μέθοδοι, Πηγές, Τεχνικές, Συστήματα κατηγοριοποίησης

·         Ποιες πληροφορίες χρειαζόμαστε

·         Πηγές πληροφοριών

·         Ανάλυση ανταγωνισμού και καταναλωτικής συμπεριφοράς

·         Ανεύρεση & επιλογή τοπικών εταίρων

·         Προσαρμογή στις τοπικές ιδιαιτερότητες

·         Δημιουργία ενδιαφέροντος & ανταπόκριση

·         Συμμόρφωση προς τις Απαιτήσεις του πελάτη

·          Αξιολόγηση και αξιοποίηση εμπορικών πληροφοριών.

·          Σύνδεση της έρευνας με την στρατηγική και τις τακτικές μάρκετινγκ.

·          Συμβουλές για οικονομική έρευνα ξένης αγοράς.

·          Χρήση βάσεων δεδομένων

·          Χρήση Ιντερνετ για έρευνα ξένων αγορών

·          Tradeleads, Κατάλογοι Εμπορικών επαφών, Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

·          Λίστες ελέγχου και χρήσιμα bookmarks.