ΜΙG: ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο εξέλεξε η Marfin Investment Group (MIG), με τον Σταύρο Λεκκάκο να τοποθετείται στη θέση του μη εκτελε­στικού προέδρου και τον CEO του τομέα εστίασης της Vivartia, Θανάση Παπανικολάου, να αναλαμβάνει το ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου. Αναλυτικά η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής: Σταύρος Λεκκάκος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος, Μανώλης Ξανθάκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπρό­εδρος, Παναγιώτης Θρουβάλας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Θανάσης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Ανδρέας Βγενόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Iskandar Safa, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γιώργος Ευστρατιά­δης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Σπύρος Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Θεόδωρος Μυλωνάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. Παράλληλα, το Δ.Σ. εξέλεξε τα νέα μέλη των Επιτροπών: Εκτελεστική Επιτροπή: Π. Θρουβάλας, Πρόεδρος, Θ. Παπανικολάου, Μέλος, Κ. Μάγειρας, Μέλος, Ch. Vivien, Μέλος. Nomination & Remuneration Committee: Μ. Ξανθάκης, Πρόεδρος, Γ. Λασσαδός, Μέλος, Φ. Καρατζένης, Μέλος. Επιτροπή Ελέγχου: Μ. Ξανθάκης, Πρόεδρος, Γ. Λασσαδός, Μέλος, Γ. Ευστρατιάδης, Μέλος.