ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝΟΔΟΣ 13,5% ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016

Με σημαντική ενίσχυση της δραστηριότητας και 1.035 νέες προσλήψεις ολοκληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016 για τον Όμιλο ΑΒ Βασιλόπουλος. Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 1.051 εκατ. ευρώ έναντι 926 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 13,5%. Η ανοδική πορεία των εργασιών κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 οδήγησε σε 1.035 νέες προσλήψεις, επιβεβαιώνοντας ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο σημαντικούς εργοδότες στη χώρα. Τα ενισχυμένα αυτά μεγέθη καταδεικνύουν ότι ο όμιλος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια αγοράς, αφού σύμφωνα με τα τελευταία δημοσι­ευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (περίοδος Ιανουάριος - Απρίλιος 2016), ο κύκλος εργασιών των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων κινείται σε πλήρη αντίθεση με την πορεία της ΑΒ Βασιλόπουλος, καταγράφοντας πτώση. Η ενδυνάμωση του κύκλου εργασιών προήλθε τόσο από οργανική ανάπτυξη όσο και από εξαγορές και νέα καταστήματα franchise, αφού εντός του πρώτου εξαμήνου 2016, ο όμιλος μέσα στους έξι πρώτους μήνες του 2016 ολοκλήρωσε 7 ανακαινίσεις καταστημάτων και διεύρυνε το δίκτυό του με συνολικά 14 νέα σημεία πώλησης, εκ των οποίων 4 αποτελούν προϊόν οργανικής ανάπτυξης, 6 προέρχονται από εξαγορές και 4 τέθηκαν σε λειτουρ­γία με τη μέθοδο franchise. Συνολικά, ο όμιλος σήμερα λειτουργεί σήμερα 358 καταστήματα. Θα πρέπει, επίσης, να αναφερθεί η άνοδος που παρουσίασαν οι πωλήσεις των συγκρίσιμων καταστημάτων, η οποία διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 9%, υπογραμμίζοντας, όπως ανα­φέρει η εταιρεία, ακόμα παραπάνω αφενός την ισχύ των μεγεθών και αφετέρου την υγιή βάση πάνω στην οποία συντελείται η ανάπτυξη του ομίλου καθώς και τις θετικές μελλοντικές του προοπτικές. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Λεωνίδας Βρεττάκος, COO της ΑΒ Βασιλόπουλος, σημείωσε: «Τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν τη δέσμευσή μας να κάνουμε όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια συμπληρώνει τις καλές μας οικονομικές επιδόσεις με δημι­ουργία νέων θέσεων εργασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι για μας το μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσουμε».